Ettevõttest

Eesti Talleks on Eesti erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis keskendub kinnisvarale, autoärile ja kaubandusele. Meie stabiilse arengu tagavad pühendunud ja motiveeritud inimesed, kelle nutikus, paindlikkus ja julgus on võimaldanud Eesti Talleksil edukalt läbida ajaloo pöördelised hetked ning kujuneda pidevalt muutuvas ärikeskkonnas kindlaks partneriks.

Avatus uutele ideedele ja innovatsioonile, oskus muutustele kiirelt reageerida ning julgus kasvada ja unistada, on Eesti Talleksil võimaldanud areneda tööstusriigi ekskavaatoritehasest tänapäevaseks investeerimisettevõtteks, mille ambitsioon on pidev kasv.

Eesti Talleks ASi põhitegevusalaks on ärikinnisvara arendamine. Kontserni kuuluvad Renault ja Dacia volitatud edasimüüja City Motors AS, Nissani sõidukite volitatud edasimüüja Fakto Auto AS ning Baltimaades Castrol ja BP määrdeainete turustamisega tegelev Mentum AS.

Uudised

Talleksi tööstusmaastikule kavandatakse moodsat ettevõtluskeskkonda

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku algatada endisse Talleksi tootmispiirkonda kesklinna lähedasse suurte teede ristumispunkti moodsat äri-ja elukeskkonda kavandav detailplaneering.

„Mustamäe tee, Paldiski maantee ja Pirni tänava vahelisele 6,63 ha suurusele alale soovitakse rajada äri- ja eluhoonetega terviklik nüüdisaegne polüfunktsionaalne linnaline keskkond,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Novikov lisas, et selle detailplaneeringu algatamist on väga pikalt ette valmistatud ning piirkonna arendamise võimalused arendaja ja linnaplaneerimisameti koostöös põhjalikult läbi kaalutud. Tegemist on logistiliselt väga hea asukohaga peatänavate sõlmpunktis, sealt pääseb ühistranspordiga kiirelt ja mugavalt nii kesklinna kui ka teistesse linnaosadesse.

Planeeritaval alal asus ekskavaatoritehase kompleks ning enne seda Blankenthali suvemõis, mille hoonestus on tänaseks hävinud. Planeeritava ala kontaktvööndis paiknevad nii elamud kui ka äri- ja tootmishooned. Teisele poole Mustamäe teed on juba valminud näiteks Telia peakontor ja teised ärihooned ning koosmõjus toimib tuleviks ala kui terviklik ärikeskkond.

Algatatav detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve ettevõtlus- ja tootmisala planeeritaval alal segahoonestusalaks, võimaldamaks kavandada sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone, kuid alale ei tohiks rajada tööstusettevõtteid.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse ehitada olemasoleva hoonestuse asemele uued linnaehituslikult sobivamad äri- ja eluhooned.

Mustamäe tee läänekülg Paldiski maantee ja A. H. Tammsaare tee vahelisel alal on teemaplaneeringus „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ määratud magistraaltänava äärseks tihendatavaks alaks, kus hoone üldine kõrgus ei tohi ületada 28 meetrit.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Aktsiaselts Eesti Talleks, kes soovis kinnistud ümber kruntida ning määrata hoonestatavatele kruntidele ehitusõigus kuni 14-korruseliste hoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu taotluse juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud Arhitektibüroo Arhitekt 11, detailplaneeringut koostab K-Projekt AS.

Loe veel

Kinnisvara

Eesti Talleks AS arendab ja üürib üle 160 000 ruutmeetri ärikinnisvara.

Loe veel

Ärid

Fakto Auto

Fakto Auto AS on Eesti esimene Nissani esindus, mis tegutsenud järjepidevalt aastast 1990.

Edasi Fakto Auto lehele

City Motors

City Motors AS müüb ja hooldab Renault ja Dacia uusi ning kasutatud sõidu- ja tarbeautosid.

Edasi City Motors lehele

Mentum

Mentum AS turustab Castrol ja BP määrdeaineid Eestis, Lätis ja Leedus.

Edasi Mentum lehele